Kalendarz polski codzienny

6 marca 1938

5.0/5 ocena (2 głosów)
6 marca 1938

Pięć Prawd Polaka

1. Jesteśmy Polakami 

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci 

3. Polak Polakowi Bratem! 

4. Co dzień Polak Narodowi służy 

5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!

Ksiądz Bolesław Domański sformułował przed wojną te prawdy dla Polaków w Niemczech. Powinny dziś obowiązywać każdego Polaka, w każdym zakątku Ziemi. Powinny, ale nie są znane. Szkoła o tym nie uczy, bo to „nieeuropejskie”.

W niedzielę 6 marca 1938  rozpoczął się w Berlinie, w Theater des Volkes, I Kongres Polaków w Niemczech, organizowany przez Związek Polaków w Niemczech. Przybyło 5 tysięcy delegatów [!], mimo wrogiej atmosfery wobec polskości, panującej w stolicy państwa Hitlera, przygotowującego się do wojny. Polacy mieli wówczas swoje prawa mniejszości (których dziś w Niemczech praktycznie nie posiadają) i nie bali się głośno mówić po polsku (co się dziś często obserwuje w Niemczech, w miejscach publicznych). Mniejszość polską w Niemczech szacowano wówczas na około półtora miliona ludzi. Dla porównania: mniejszość niemiecka w Polsce była dokładnie o połowę mniejsza – około 750 tysięcy. Dziś mniejszość niemiecka w Polsce to około 150 tysięcy, z czego 2/3 mieszka w województwie opolskim. O dzisiejszej mniejszości polskiej w Niemczech trudno dokładniej coś powiedzieć, ponieważ mniejszość ta ma ograniczone prawa, odebrane im jeszcze za czasów Hitlera i do dziś w pełni nie przywrócone! Polityka Bundesrepublik polega raczej na asymilowaniu i germanizowaniu zamieszkujących Niemcy Polaków (dotyczy to zwłaszcza dzieci) niż na respektowaniu praw mniejszości do własnego języka i kultury.

Pod tym względem zachodzi drastyczna dysproporcja między prawami mniejszości niemieckiej w Polsce, mającej swoje zastrzeżone przedstawicielstwo w Sejmie RP, a enigmatycznymi prawami Polaków w Republice Federalnej.

W roku 1938 Polak w Niemczech był dumny z tego, że jest Polakiem. W tej dumie utrzymywali go ofiarni, ideowi działacze Związku Polaków w Niemczech, szczególnie Ksiądz Patron. Pan Bóg oszczedził ks. Domańskiemu września 1939. Zabrał go do siebie kilka miesięcy przed wybuchem wojny.

W Opolu, u zbiegu ulic Książąt Opolskich i Sądowej, znajduje się obelisk pamiątkowy a w Stargardzie, w Rynku, tablica pamiątkowa poświęcona ZPwN, z wyrytymi Pięcioma Prawdami Polaka. Podobna tablica jest we Wrocławiu. Takie tablice powinny być w każdym polskim mieście, zwłaszcza na zachodnim pograniczu.

Wielką, pożyteczną pracę na rzecz pamięci o duchowym dorobku Polaków w Niemczech wykonuje Rodzina Rodła z Wrocławia, której patronuje Rada Osiedla Szczepin. Pracuje na tym polu wielu oddanych działaczy z Tadeuszem Szczyrbakiem na czele.

W czasie wojny Zofia Kossak-Szczucka, wychodząc od Pięciu Prawd Polaka ks. Domańskiego, ułożyła piękny Dekalog Polaka.

Pieśń Rodła

Powstała w roku 1935

Słowa Edmund Osmańczyk, muzyka P. Kaczmarkowa

Od wieków wszystko zwyklim kłaść w ofierze,
Od wieków walczyć, co dnia wciąż na nowo,
O okruch prawa, polskie W Boga wierzę,
O polską duszę, każde polskie słowo.

Idziemy z siłą, co płynie z słuszności,
Nam walka hartem, a siłą wytrwanie
I przysięgamy na swych Ojców kości -
O sprawę walczyć nigdy nie ustaniem!

Jesteśmy Polakami!

I tego żadna moc nie zmieni!
Bóg z nami, Sprawa z nami.
Bóg nam wiarą serca rozpromienił!
Rodło królewskie mamy!

Jesteśmy Polakami!

Autor

Piotr Szubarczyk

Komentarze (0)

Skomentuj

Komentujesz jako Gość.

Anuluj Wysyłam komentarz...