Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

Historia - Wielcy

AddThis Social Bookmark Button

Maria Fieldorf-Czarska z Tomkiem Czerepukiem – uczniem jednej z gdańskich szkół – podczas Sztafety Pokoleń | fot. Stanisław BednarzWspomnienie Piotra Szubarczyka i Ireneusza Kaczmarka – przyjaciół ś.p. Marii, odczytane 21 listopada na antenie Radia Maryja.

Przed 3 laty umarła w Gdańsku Maria Fieldorf-Czarska (*20 III 1925 †21 XI 2010) – córka gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, szefa Kedywu Komendy Głównej AK, zamordowanego przez komunistów w więzieniu mokotowskim 24 lutego 1953 r.

Maria była osobą niezwykłą. Typowa weredyczka: nie znosiła kłamstwa, zwłaszcza takiego, które ubiera się w piękne, bałamutne słowa. Źle znosiła wszelkie eufemizmy, szczególnie wtedy, gdy odnosiły się one do zbrodniczego systemu komunistycznego. Miała z sowieckimi komunistami na pieńku nie tylko dlatego, że popełnili zbrodnię sądową na jej Ojcu – wybitnym oficerze Wojska Polskiego, Armii Krajowej, najwyższym rangą spośród tysięcy polskich oficerów i żołnierzy, zamordowanych po wojnie „w majestacie bezprawa”. Uważała sowiecki komunizm za największa plagę, jaka spadła na ludzkość w XX wieku. Z natury optymistka i ekstrawertyczka, poszukująca kontaktów i przyjaźni z ludźmi, była skrajną pesymistką w ocenie tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Bolała nad zakłamaniem współczesnej historii i nad apologią komunizmu, uprawianą przez „intelektualistów” Zachodu.

Wierna strażniczka pamięci Ojca, starała się o osądzenie i wyrok na ostatnich żyjących oprawcach „Nila”. Nie z potrzeby zemsty, lecz z potrzeby budowania ładu moralnego, Mickiewiczowskiego „nie masz zbrodni bez kary”. Uważała, że nieosądzone zbrodnie i obecność wśród nas zidentyfikowanych a nieukaranych funkcjonariuszy policji politycznej, prokuratury, sądownictwa i aparatu partyjnego – winnych śmierci polskich patriotów – ma fatalny wpływ na kondycję moralną całego Narodu Polskiego i odbiera Polakom nadzieję na przyszłość, ucząc ich cynizmu oraz rujnującej morale narodu poprawności politycznej i relatywizmu etycznego.

Bardzo odważnie i stanowczo przeciwstawiała się wszelkim oskarżeniom Polaków o „antysemityzm”, podkreślając, że współczesnych resentymentów nie „wyssaliśmy z mlekiem matki”, lecz wynikały one ze zbrodniczej, powojennej działalności licznych kolaborantów sowieckich narodowości żydowskiej. Jako przykład podawała śledztwo, oskarżenie i sąd nad jej Ojcem. Niemal wszystkie osoby uczestniczące w kaźni „Nila” były narodowości żydowskiej. Uważała, że Polacy powinni za to usłyszeć słowo „przepraszam” a nie obelgi. Oskarżona o „antysemityzm” przez reżysera filmu o „Nilu” [!] Ryszarda Bugajskiego, dała mu kilka dni na publiczne przeprosiny pod groźbą pozwu sądowego. Uczynił to! Maria pokazała nam, jak się godnie zachować w takiej sytuacji.

Miała świadomość zbliżającej się śmierci. Przyznawała się w rozmowach z przyjaciółmi, że grzeszy niedostateczną bojaźnią przed śmiercią, ponieważ świadomość zbliżającego się spotkania z Ojcem i innymi bliskimi, którzy już odeszli, napawa ją radością, która przeważa nawet nad lękiem przed śmiercią…

Do swoich bliskich zaliczała nie tylko rodzinę. Wielokrotnie, podczas wystąpień publicznych mówiła: „Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna”… Uważała, że wojna, choć uczyniła Polakom tyle zła, umocniła polskość i miłość do Ojczyzny. Największej destrukcji Narodu upatrywała w wieloletniej kolaboracji z powojennym komunizmem sowieckim, który opierał się na rujnującym ducha Narodu kłamstwie. III RP uważała za byt nie w pełni niepodległy, raczej postsowiecki niż polski. Uważała, że patriotyczna formacja polska zostanie w pełni odbudowana dopiero w następnych pokoleniach. Obecne ożywienie narodowe młodzieży, widoczne choćby w ostatnim Marszu Niepodległości w Warszawie, zdaje się potwierdzać te przewidywania ś.p. Marii.

Wiadomość o tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. przyjęła z wielkim bólem. W rozmowach z przyjaciółmi latem tamtego roku uznała, że w stosunkach polsko-rosyjskich otwiera się nowa przestrzeń kłamstwa i niedopowiedzenia, która przypomina wieloletnie kłamstwo katyńskie. Była tym głęboko zaniepokojona.

Maria miała dwa pogrzeby: w Gdańsku i w Warszawie, dokąd urnę z Jej prochami zawieźliśmy 4 grudnia 2010 r. Nie była zwolenniczką kremacji, ale zwyciężyło pragnienie, by Jej prochy złożono pod płytą symbolicznego grobu Ojca na wojskowych Powązkach, więc taką wolę wyraziła przed śmiercią.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przy ul. Długiej 13. To prawdziwe sanktuarium narodowe. Tu znajduje się m.in. Kaplica Katyńska z nazwiskami wszystkich zamordowanych oficerów oraz tablica pamiątkowa tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Mszy św. przewodniczył administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. płk Sławomir Żarski, który powiedział m.in.: „Po roku 1990 ś.p. Maria uczyniła wszystko, co było w Jej mocy, by doprowadzić do ukarania żyjących jeszcze uczestników „śledztwa” i „sądu” nad „Nilem”. Niestety, wszędzie napotykała opór i niechęć do takich działań. Nigdy nie zgorzkniała z tego powodu. Do końca życia była pogodna i pełna nadziei […]. Nigdy nie odrzucała zaproszeń na spotkania z młodzieżą, edukację historyczną młodego pokolenia uważała za rzecz wielkiej wagi. Zainicjowała akcję Sztafeta Pokoleń – w Gdańsku i w Krakowie. Była człowiekiem czuwania”.

Mszę św. koncelebrowali ks. Stanisław Małkowski i ks. Jacek Bałemba, który zwrócił uwagę, że Maria Fieldorf nosiła nieustannie w swoim sercu pamięć o swym Ojcu, więc Jej pogrzeb jest w też upamiętnieniem tej wielkiej postaci Polskiego Państa Podziemnego. Nie da się ich rozdzielić, ponieważ łączyły ich więzy rodzinne, a także wielka troska o dobro naszej Ojczyzny. To było pożegnanie bohatera Polskiego Państwa Podziemnego – powiedział ks. Jacek. Dodajmy, że był jeszcze jeden, wzruszający powód tej niezwykłej, duchowej łączności z Ojcem: Maria urodziła się w 30 urodziny swego Ojca…


Po Mszy św. urna z prochami Marii Fieldorf spoczęła na warszawskich Powązkach wojskowych, w symbolicznym grobie Ojca. ,,Żegnamy dziś honorowego członka Armii Krajowej, żołnierza w spódnicy, mocarnego duchem” – mówił na cmentarzu wzruszony kombatant ze Światowego Związku Żołnierzy AK. Powiedził to, co czuliśmy wtedy i co czujemy dziś także my wszyscy.

W warszawskiej katedrze doszło przed trzema laty do rzadko spotykanej sytuacji podczas Mszy św. żałobnej. Rozległy się oklaski, gdy aktor z Krakowa Wojciech Habela odczytał przesłanie Marii – napisane przez Nią w imieniu odchodzącego pokolenia żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków naszych czasów. W obliczu śmierci Marii Fieldorf-Czarskiej apel ten nabrał nowych treści:

My, żołnierze Armii Krajowej, podkomendni Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” i Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – męczenników narodowej Sprawy - odchodzimy już na wieczną wartę.

Pragniemy, by młode pokolenie Polaków przejęło od nas w Sztafecie Pokoleń – symbolizującej rozwój społeczeństwa w oparciu o najszlachetniejsze wzorce – miłość do Ojczyzny i przekonanie, że dla Polaka największą po Bogu wartością jest niepodległy byt Rzeczypospolitej, za który walczyli i umierali nasi ojcowie.

Jesteśmy szczęśliwi, że nie brakuje dziś młodych Polaków, którzy w służbie dla kraju widzą sens życia i codziennej pracy dla siebie i dla swych następców w Bożej Sztafecie Pokoleń.

Świat się zmienia, idee pozostają. W czasach dzieciństwa nasi ojcowie uczyli nas patriotyzmu na przykładach z życia bohaterów Powstania Styczniowego. Ostatni z nich byli jeszcze wówczas wśród nas! Nasze przesłanie dla Was, młodzi Polacy, wypowiadamy więc słowami członka powstańczego Rządu Narodowego, wybitnego poety, pochowanego w roku 1897 w Krypcie Zasłużonych na krakowskiej Skałce. Adam Asnyk zwrócił się do młodzieży swoich czasów w nieśmiertelnych słowach, aktualnych także dziś:

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg.
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!
[…]

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach.
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść.
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
[…]

W poszukiwaniu sensu życia i lepszego świata nie zatraćcie nigdy odwiecznych polskich idei niepodległości kraju i wolności osobistej każdego z nas. Strażnicy tych idei okupili je potem, krwią i łzami. Strzeżcie tego depozytu!

*  *  *

Życzeniem śp. Marii było, aby to przesłanie przekazywać młodzieży w całej Polsce i by nigdy nie ustawać w tym dziele. Czynimy to dziś, w 3. rocznicę Twojej śmierci, Mario.

Pamiętamy o Tobie i o Twoich przesłaniach do polskiej młodzieży oraz do oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Będziemy je nieść przyszłym pokoleniom w ramach Sztafety Pokoleń, którą rozpoczęłaś przed paru laty w Gdańsku, widząc w niej zasiew lepszego jutra naszej Ojczyzny.

 

Piotr Szubarczyk

Ireneusz Kaczmarek 

Śledź(132)

Adres śledzenia tego komentarza

2. https://www.facebook.com/METkatyplumbing
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

3. https://www.linkedin.com/company/uprising-houston-seo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

4. https://www.youtube.com/watch?v=XHcGrzmI7a0
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

5. limo orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

6. orlando limousines
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

7. orlando limo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

8. https://foursquare.com/v/the-cleaning-authority/4f6895e9e4b0f950fd27b757
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

9. https://local.yahoo.com/info-51961391-the-cleaning-authority-chantilly
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

11. local.yahoo.com
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

12. taxi service in orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

13. funeral homes in houston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

14. funeral homes in houston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

15. Seo HOuston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

16. Seo HOuston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

17. Seo HOuston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

18. Seo HOuston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

19. Orlando Taxi
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

20. SEO Lawrenceville
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

21. SEO Lawrenceville
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

22. SEO Lawrenceville
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

23. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

24. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

25. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

26. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

27. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

28. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

29. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

30. house cleaning services Herndon
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

31. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

32. Taxi Orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

33. houston seo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

34. chiropractor orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

35. chiropractor orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

36. chiropractor orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

37. limo service orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

38. limo service orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

39. houston seo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

40. house cleaning services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

41. houston seo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

42. houston seo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

43. house cleaning services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

44. house cleaning services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

45. house cleaning services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

46. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

47. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

48. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

49. limo service orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

50. limo service orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

51. chiropractor orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

52. chiropractor orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

53. maid services Herndon
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

54. maid services Herndon
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

55. house cleaning services Herndon
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

56. chiropractor orlando
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

57. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

58. orlando acupuncture
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

59. orlando acupuncture
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

60. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

61. funeral homes in dallas tx
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

62. funeral homes in houston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

63. funeral homes in houston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

64. funeral homes in houston
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

65. SEO Lawrenceville
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

66. SEO Lawrenceville
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

67. SEO Lawrenceville
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

68. Lawrenceville Web Design
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

69. maid services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

70. house cleaning services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

71. house cleaning services Spokane
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

72. Pacific Office Automation Everett
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

73. 42nd street photo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

74. Glaenzer
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

75. United Credit Consultants
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

76. United Credit Consultants
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

77. United Cash Loans
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

78. United Credit Consultants
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

79. United Credit Consultants
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

80. Phil Pustejovsky review
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

81. Continental Motor Works
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

82. continental motor works
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

83. executive homes realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

84. Linda Sabeh
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

85. linda sabeh
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

86. executive homes realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

87. Vesta Talent Agency
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

88. Executive Homes Realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

89. executive homes realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

90. Executive Homes Realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

91. executive homes realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

92. executive homes realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

93. Executive Homes Realty
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

94. vesta talent agency
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

95. scott jones ace parking
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

96. scott jones ace parking
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

97. bradley kurgis
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

98. SENuke Review
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

99. Phil Pustejovsky
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

100. vesta talent agency
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

101. Jay Varney
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

102. Phil Pustejovsky review
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

103. referrer
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

104. Jay Varney
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

105. irv edwards manhattan beach
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

106. madera sheriff candidate
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

107. three dollar click
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

108. Glaenzer
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

109. four dollar click
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

110. four dollar click
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

111. four dollar click
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

112. laura glading
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

113. ace parking scott jones
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

114. ace parking scott jones
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

115. pet urine blacklight petsmart
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

116. Phil Pustejovsky review
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

117. mem property management
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

118. mem property management
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

119. mem property management
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

120. mem property management
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

121. mem property management
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

122. 42nd street photo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

123. 42nd street photo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

124. 42nd street photo
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

125. madera
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

126. Dave Rogers
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

127. madera
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

128. Laura Glading
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

129. laura glading
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

130. Laura Glading
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

131. Phil Pustejovsky review
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

132. United Credit Consultants
Pamiętajmy o Marii Fieldorf-Czarskiej | Wielcy

Komentarze (0)

Zapisz się do RRS tego komentarza

Napisz komentarz

mniejsze | większe

busy