Kara za brak szczepień | Ekologia, zdrowie

Społeczeństwo - Ekologia, zdrowie

AddThis Social Bookmark Button

fot. E. Sądej, Nasz DziennikInspektorzy sanitarni mogą karać rodziców za uchylanie się od obowiązku szczepień dzieci – przypomina Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak wyjaśnia Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to lekarz powinien zgłaszać do inspekcji przypadki rodziców, którzy odmawiają wykonania obowiązkowych szczepień. Inspektor sanitarny nie w każdym przypadku musi jednak wszczynać postępowanie i nakładać grzywnę. Czasami wystarczy rozmowa lub ponaglenie.

Ponad 95 proc. rodziców szczepi swoje dzieci do 12. roku życia, zgodnie z obowiązującym kalendarzem. Większość niezaszczepionych dzieci to te, które ze względów medycznych zostały z tego obowiązku zwolnione. Taką decyzję zawsze podejmuje lekarz.

– Od obowiązku szczepień rocznie uchylają się rodzice ok. 4 tys. dzieci, w większości osoby skupione w ruchu antyszczepionkowym. To na szczęście tylko promil wszystkich dzieci, niewielka skala – wyjaśnia Bondar.

W przypadku, gdy ktoś uporczywie uchyla się od zaszczepienia dziecka, możliwe jest nałożenie grzywny w wysokości do 1,5 tys. zł, wynika to z ustawy o chorobach zakaźnych i kodeksu wykroczeń.

Komentując ostatnie doniesienia medialne, mówiące o tym, że Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, iż uprawnienia do nakładania kary grzywny mają wojewodowie, a nie inspektorzy sanitarni, Bondar zapewnia, że w sprawie egzekwowania obowiązku szczepień nic się nie zmieniło.

Wojewódzki inspektor sanitarny podlega wojewodzie i jest jego pracownikiem, ponieważ to wojewoda jest organem tworzącym dla stacji sanitarnych.

– Ostatni wyrok NSA nic nie zmienia w procedurze egzekwowania obowiązku szczepień. Żaden sąd nie kwestionuje potrzeby szczepień, a inspektorzy mogą nakładać karę grzywny za uchylanie się od tego obowiązku – powiedział.

W sprawie szczepień głos zabrała też rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska, publikując komunikat w sprawie obowiązku szczepień. Przypomina w nim, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2013 r. obowiązek rodziców poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom jest w Polsce obowiązkiem prawnym i zwolnić z niego mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie.

 

Amb

Śledź(0)

Adres śledzenia tego komentarza

Komentarze (0)

Zapisz się do RRS tego komentarza

Napisz komentarz

mniejsze | większe

busy

Publicystyka