Cała prawda o aborcji. Śmiertelność większa niż po porodzie! | Ekologia, zdrowie

Społeczeństwo - Ekologia, zdrowie

AddThis Social Bookmark Button

Aborcja | fot. FrondaNajnowsze analizy nt. wpływu aborcji na zdrowie kobiet, wyraźnie pokazują, że śmiertelność matek po aborcji jest większa aniżeli śmiertelność matek po porodzie. Dodatkowo aborcja jest przyczyną licznych komplikacji, zarówno fizycznych jak i psychicznych.

Wyniki badań ogłosiły w Genewie, w siedzibie World Health Assembly (ciało zarządzające WHO) dwie organizacje działające na rzecz obrony życia: National Right to Life Educational Trust Fund i Minnesota Citizens Concerned for Life Global Outreach (MCCL).

Jak informował Scott Filschbach z NRLC, największa śmiertelność przypada na kraje rozwijające się.

Analiza opiera się na badaniach z wielu krajów. Powikłania aborcyjne jakie zarejestrowano to m.in. krwotoki, uszkodzenia szyjki macicy, perforacja macicy i zakażenia. Aborcja upośledzała także płodność kobiety - liczne były przypadki bezpłodności, nowotworów, poronień i ciąż pozamacicznych.

Natomiast aż 81% kobiet padło ofiarą poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków, a także próby samobójcze.

Badania w Stanach Zjednoczonych, Danii i Finlandii wykazały, że kobiety częściej umierały w przypadku aborcji aniżeli porodu.

Szczególnie zagrażająca zdrowiu matki jest sytuacja w krajach rozwijających się, gdzie nie istnieje podstawowa opieka zdrowotna.

Legalizacja aborcji na tamtych terenach, naraża kobiety na dodatkowe poważne powikłania, dlatego też MCCL i NRLC zaapelowały do WHO by chronić kobiety przed aborcją i systematycznie poprawiać jakość opieki zdrowotnej.


MCC/prawy.pl

Śledź(0)

Adres śledzenia tego komentarza

Komentarze (0)

Zapisz się do RRS tego komentarza

Napisz komentarz

mniejsze | większe

busy

Publicystyka